Centrum orientace v přírodě Kladno

Areál pevných kontrol

Areál pevných kontrol pro orientační sporty je určen především k seznámení se základními principy orientace v přírodě podle mapy a k výuce základů orientačních sportů. Areál je přizpůsoben nejširší veřejnosti, umožňuje volbu způsobu pohybu v přírodě (procházka, běh, jízda na kole) i volbu délky a náročnosti pobytu v přírodě. Součástí areálu je pevná výuková mapa s legendou a instruktáží základů orientace v přírodě, dále pak síť kontrolních bodů pevně umístěných a vyznačených v terénu, zásoba tištěných map dostupná zájemcům na vyžádání na daných výdejních místech a podpůrný web celého projektu, kde jsou k dispozici veškeré informace o areálu, mapy ve vysokém rozlišení ke stažení a k tisku, další informace o orientačních sportech, kontakty na sportovní kluby, atp. 

1. Účel a způsoby využití

Areál pevných kontrol pro orientační sporty (APK) má několik základních způsobů využití:

  • Rekreační funkce: areál nabízí další alternativu a motivaci pro pohyb v přírodě všem věkovým skupinám obyvatel. Umožňuje volbu způsobu pohybu (procházka, běh, jízda na kole, v omezeném rozsahu i jízda na inline bruslích či v zimě na běžkách). Uživatel si může libovolně dle svého uvážení stanovit i délku pobytu v přírodě a intenzitu vlastního pohybu. APK mohou navštívit a společně využít i např. rodiny s dětmi, kdy hledání kontrolních bodů v lese přináší dětem novou zajímavou aktivitu spojenou s pohybem v přírodě.
  • Vzdělávací a osvětová funkce: APK je určen k seznámení uživatelů s principy orientace v přírodě, používání mapy a dalších navigačních technik (busola, GPS). V APK je možná školní či jiná organizovaná výuka orientačního běhu a dalších orientačních sportů (lyžařský orientační běh - LOB, orientační závody na horských kolech - MTBO , rogaining, adventure závody, atp.) APK je možné použít i pro seznámení s populární celosvětovou hrou Geocaching.
  • Pořádání akcí: v APK je možné pořádat školní či jiné závody v orientačním sportu, mapy je možné u větších akcí na vyžádání jednorázově upravit pro účely akce, případně i do terénu zanést další dočasné kontrolní body.

 

2. Prostor areálu, výchozí bod

APK Kladno-Sletiště se nachází v jihozápadní části Kladna. Centrem APK je areál SAMK (Aquapark a Městský stadion Sletiště), kontrolní body se nacházejí přímo v tomto areálu a další pak v přilehlých příměstských lesích. do maximální vzdálenosti cca 3 km vzdušnou časou od centra areálu. Výchozím bodem je informační tabule v blízkosti vstupu do Aquaparku Kladno

3. Popis areálu, označení kontrol v terénu

  • Informační tabule: Informační tabule je vyrobena ve formátu cca 120×100cm. Tabule je umístěna přímo v APK, u vstupu do Aquaparku Kladno. Tabule obsahuje výukovou mapu v měřítku cca 1:1 000 se zakreslenými kontrolami, informace o APK, základní mapový klíč, popis kontrol, kontakty na provozovatele. Aktuální informace: Tabule v místě startu bude instalována v nejbližší době vedle informační nástěnky SAMK.
  • Fixní kontroly v terénu: provedení kontrol je zalaminovaný čtverec cca 12×12cm se dvěma trojůhelníkovými plochami (červená a bílá) a s číslem kontrolního bodu. Kontrolní bod může být připevněn ke stromu či jinému objektu v různé výšce (obvykle 100-300cm nad zemí, může být i níže, ale nikdy ne zcela na zemi).


4. Mapy

Pro APK jsou k dispozici následující mapy:

  • Výuková mapa pro orientační běh 1:10 000 (Sletiště + přilehlý les), klasifikace pro OB. Mapa je již k dispozici na výdejním místě
  • Výuková mapa pro orientační jízdu na horském kole 1:7 500 (mapa "Sleťák"), klasifikace pro MTBO Mapu lze získat po dohodě se správcem areálu
  • K mapám jsou k dispozici fotografie jejich umístění v terénu, časem přidáme i GPS souřadnice.

Mapy jsou tištěné na A4 , u mapy vždy mapový klíč, u mapy pro OB i popisy.
Mapy jsou ke stažení zdarma na webu APK a vytištěné k odběru na výdejním místě (recepce Kladenské sportovní haly - pro odběr většího množství  tištěných map kontaktujte, prosím, předem správce areálu na tel.: 604958146)