Centrum orientace v přírodě Kladno

Programy pro školy a skupiny

Od dubna 2017 nabízíme školám výukový program Orientace v přírodě. Program je určen především žákům 4.-7. ročníků ZŠ, po dohodě lze obtížnost upravit i pro starší děti.

Délka programu: základní varianta 5 vyučovacích hodin, rozšířená varianta 8 vyučovacích hodin

Obsah programu:

 • Informace o mapách, jejich tvorbě a využití.
 • Orientace v mapě, propojení mapy a reálného terénu.
 • Světové strany, a jejich určování v přírodě.
 • Měřítko mapy a přepořet jednotek, odhad vzdálenosti.
 • Práce s buzolou.
 • Pohyb v neznámém terénu podle mapy.
 • Základní orientace v neznámém terénu bez mapy a dalších technických pomůcek.
 • Mapové značky a speciální mapy pro orientační sport.
 • Nácvik základních dovedností orientačního sportu. Pro ověření získaných dovedností realizujeme se skupinou krátký kontrolní závod na jednoduché trati (lze absolvovat i chůzí).

Program je zaměřen na plnění očekávaných výstupů RVP ZV vzdělávací oblasti Člověka příroda, zejm. vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Především na výstupy Z-9-7-01 (ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu) Z-9-7-02 (aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny) a Z-9-7-03 (uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech).

Cena programu: 100 Kč/žák/základní varianta, 150 Kč/žák/rozšířená varianta. Cena obsahuje práci lektorů, mapy a pracovní listy pro každého žáka a zapůjčení materiálu (buzoly, OB lampiony, kleště)

Pro realizaci zajistíme lektory dle počtu účastníků (do 25 žáků 1 lektor, 26-50 žáků 2 lektoři, 51-80 žáků 3 lektoři). Při realizaci je potřebná součinnost pedagogického doprovodu, v případě realizace kontrolního závodu je optimální účast alespoň 2 pedagogů.

V období duben - září 2017 je možné získat výukový program zcela zdarma v rámci grantu Sdružení sportovních svazů. Podmínkou je souhlas s publikováním foto a videodokumentace v rámci publicity grantu.

Školám a dalším organizovaným skupinám můžeme nabídnout další podporu ve spojení s orientačními sporty:

 • výuka orientačních sportů s instruktorem
 • výuka zeměpisu - světové strany, mapa jako znázornění terénu, orientace v mapě, kartografie
 • školní soutěže
 • využití areálu při školních akcích (např. kontrolní stanoviště s orientační tématikou)
 • metodická pomoc pro výuku orientačních sportů
 • metodická pomoc pro vytrvalostní trénink
 • zapůjčení materiálu (výukové buzoly, sada OB lampionů s kleštěmi)

Školním skupinám i dalším kolektivům jsme schopni zajistit prakticky jakoukoli další související službu: zajištění map, krátký odborný výklad s ukázkou, jiný výukový program s tématikou orientace a pohybu v přírodě včetně zajištění instruktora či jinou tematickou akce na klíč (např. vícedenní výlet, výcvik noční orientace, atp.).

V případě zájmu či potřeby konzultace nás neváhejte kontaktovat.

Školní výuka v Centru orientace v přírodě Kladno - Sletiště